Lejerinformation

Hjælp til nuværende og nye lejere

Som lejer i en ejendom, der administreres af Vidar Ejendomme, er du sikret god service, dialog og professionel håndtering af alle forhold i hele lejeperioden.

Læs mere 
Udlejning og underskrift

Som første led i udlejningsprocessen, har du kontakt til vores udlejningsteam, der sørger for fremvisning af det konkrete lejemål, udarbejdelse af lejekontrakt samt eventuelle spørgsmål du måtte have.

Indflytning og daglig administration

Når lejekontrakten er underskrevet digitalt via NemID og depositum m.v er indbetalt, aftales en dato for indflytningssyn og udlevering af nøgler med den pågældende ejendomsadministrator. 

I din lejeperiode er der tilknyttet en konkret ejendomsadministrator, som vil være din kontaktperson fremover hvis der skulle opstå spørgsmål.

Opsigelse og fraflytning

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal dette ske skriftligt og sendes på mail til mail@vidarejendomme.dk ud fra de frister, som fremgår af din lejekontrakt.

Ofte vil opsigelsesfristen være løbende måned + 3 måneder. Vær opmærksom på at lejemålet i de fleste tilfælde skal fraflyttes 14 dage før udløbet af opsigelsesperiode, således at lejemålet kan istandsættes, inden en ny lejer flytter ind.

Ønsker du at fraflytte hurtigere end den i lejekontrakten anførte frist, kan du meddele administratoren dette i din opsigelse, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at genudleje dit lejemål hurtigst muligt.

Ved fraflytning foretager administrator et fraflytningssyn. Her vil lejemålet blive gennemgå for eventuelle istandsættelsesarbejde. På baggrund af flyttesynet vil eventuelle mellemværende afregnes gennem depositummet. Hvis der efter afregningen er et overskydende beløb, vil dette blive overført til din bankkontonummer.