Ejendomsadministration

Nogle har brug for mere end andre.
Vi skræddersyer ejendomsadministrationsydelsen præcis efter dine krav, ønsker og behov.

Vidar Ejendomme kan stå for al det praktiske administration af din ejendom/dine ejendomme, i det omfang du ønsker det.

Som ejer vil du opleve, at Vidar-teamet er en forlængelse af din virksomhed. Og vi vil altid bestræbe os på at være den allerbedste udgave af din profil som udlejer og/eller ejendomsejer.

Vi rådgiver omkring de bedste, smarteste og mest
økonomiske løsninger, set ud fra en helhedsbetragtning, med det stålsatte mål, at din ejendom bliver så attraktiv som mulig.

De rette forbedringer lønner sig i det større perspektiv, derfor vil du opleve, at vi kommer med forslag om at opgradere badeværelserne, nedlægge bagtrappen, udnytte tagetagen, renovere altanerne, ombygning af erhverv til boliger o.l., når der er gode argumenter for at gøre det.

Ejerforening →

Boligejendomme →

Erhvervsejendomme →

Vi sørger for alt, når vi administrerer din ejendom

N

Opkrævninger

N

Rykkerprocedure 

N

Bogføring

N

Indtægt og udgift / drift af ejendom

N

Betaling af regninger 

N

 Forbrugsregnskaber (vand, varme, fælles)

N

Regnskab og balancer

N

Budgetter

N

Kontakt til lejerne og ejere

N

Kontakt til leverandører, fx forsikringsselskab, rengøringsfirma, måtteservice m.fl.

N

Indkaldelse til generalforsamling og evt. til ekstraordinær generalforsamling

N

Deltagelse i generalforsamling og bestyrelsesmøder

N

Sparring, fx omkring økonomi, lejeretslige forhold m.m.

N

Fremvisning

N

Udlejning

N

Ind- og udflytningssyn

N

Kontrakter

N

Projektstyring ved istandsættelser

N

Rådgivning omkring forbedringer som fx nye vinduer, nyt tag, vand- og varmemålere

N

Rådgivning omkring belåning, omlægning af lån m.m.