12-01-2023

Nye tider, når vi flytter ind i 2023

Kære samarbejdspartner

Årets første nyhedsbrev kan fortælle om et nyt år med mange spændende muligheder.

LYSPUNKTET tændes for offentligheden

Allerede om få dage er der første åbent hus i Vidar Ejendommes nye, spændende projekt på Olof Palmes Allé 9-11 i Aarhus N. Her kan offentligheden for første gang opleve dét øje for detaljer, der gør, at lejlighederne har fået løftet ”De små ting i livet, er de store ting i livet”. I LYSPUNKTET kan man leve livet stort, lyst, åbent og hyggeligt med det grønne og åbne Vestereng i baghaven og det resterende af den tidligere journalisthøjskole som genbo. Arbejder man på Aarhus Universitetshospital har man kun 5 min. på cykel via supercykelstien og kun ca. 15 min. til Aarhus Universitet.

Der er åbent hus på søndag den 15. januar 2023, og på fredag beskrives projektet i en artikel i Aarhus Stiftstidende. Indflytning i LYSPUNKTET sker fra den 15. april 2023.

Fuldt hus i Bergensgade

Efter januarstormen 2022 og krigen i Ukraine har forsinket byggeprocessen, er den gamle bankejendom på Randersvej 69, som nu hedder Bergensgade 30-40, nu endelig gjort færdigt med taget. Dog var der fuld udlejning fra sommeren 2022.

Den elektroniske gennemsigtighed vokser

I løbet af det sidste år har vi arbejdet på at få Vidar Ejendommes kunde-web og bestyrelses-web op at køre. Dette styringsværktøj skal gøre det meget lettere at følge med i ejendomsporteføljen både driftsmæssigt og ejendomsmæssigt, og for ejerforeningernes bestyrelse er det et godt værktøj til løbende information om ejendom og beboere.
 
Projektet er stadig i udvikling, og der arbejdes på at få det hele til at virke optimalt.

Ny bogføringslov samler vores verdener digitalt

Vi nærmer os kravene i den nye bogføringslov, der trådte i kraft per 1. juli 2022.

Reglerne er skærpet, så bogføringsmateriale for samme juridiske enhed skal samles i samme bogholderi. Dette kommer forventeligt til at betyde, at holdingselskaber eller andre selskaber, der administrerer ejendomme i administration eller andre selskaber, skal begynde at samkøre bogholderier. Vi vil holde øje med disse ændringer og deres tidsfrister og fortælle mere, så snart vi kender de nærmere omstændigheder.
 
De helt basale, konkrete krav i bogføringsloven er dog ikke til at overse. Med virkning fra den 1. juli 2022 skal alle virksomheder, omfattet af bestemmelserne i bogføringsloven, udarbejde og opbevare en tilpasset beskrivelse af virksomhedens bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, der tager højde for:

  • Krav om digital bogføring (for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2024 eller senere).
  • Krav om digital opbevaring af bogføring og bilag (for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2024 eller senere).
  • Krav om, at der løbende tages en digital sikkerhedskopi af bogføring og bilag, som skal opbevares på betryggende vis (for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2024 eller senere).

Ovenstående gælder for alle selskaber uanset størrelse (også holdingselskaber) samt virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. på 2 på hinanden følgende indkomstår, også andelsboligforeninger og personlige virksomheder.
 
I Vidar Ejendomme har vi allerede ”smugtrænet” med dette. I forbindelse med årsregnskabsafslutninger i efteråret har vi sammen med regnskabsmaterialet vedlagt en beskrivelse af denne bogføringsprocedure. Vi opfylder naturligvis også altid alle de øvrige krav, som vil komme i forhold til digital bogføring og opbevaring samt sikkerhedskopiering.

Nye mennesker i Vidar

Vi glæder os til, at du hilser på vores nye kolleger.
 
Lone Holm blev i sommer ansat som Vidar Ejendommes administrationschef. Hun medbringer en masse viden og faglig kunnen fra en lignende stilling i Randers.
 
Nikolaj Møller-Hansen, Jonas Kastbjerg og Sabine Birch Madsen kom til Vidar Ejendomme i efteråret. Sabine er vores nye receptionist, som byder dig velkommen både på kontoret og i telefonen. Nikolaj og Jonas er som nye administratorer stille og roligt kommet ind i arbejdet.
 
Maja Janerka Pleth startede 1. januar 2023 i et toårigt traineeforløb.

Vi glæder os til nye landvindinger med dig i 2023!
 
Med venlig hilsen
Vidar Ejendomme

Kontakt os på 89 37 00 00 / mail@vidarejendomme.dk

Du kan også følge Vidar Ejendomme på de socialemedier