21-11-2018

Verden set fra toppen af Frederiksbjerg

Sommertid er ophørt, og de sidste lån, som skal omprioriteres i 2018, er opsagt.

Renteniveauet er stadig på et forrygende lavt niveau. Omprioritering til lang rente er på et meget attraktivt niveau. De udvendige vedligeholdelsesarbejder sættes på standby til foråret, men byggerier foregår fortsat – og det er der god aktivitet i.

Over 200 ledige boliger i byen – det skal vi gøre noget ved!

Udlejning og drøftelse med kunder herom fylder meget hos Vidar Ejendomme.

I det seneste år har vi i Vidar Ejendomme udlejet over 500 boliger.

Det giver erfaring i forhold til pris, indretning og interiør. Vi ved om nogen, at størrelse og indretning af lejligheder betyder alt for en succesfyldt udlejning.

Vi undrer os imidlertid over, hvorfor rådmand eller stadsarkitekt vil agere beslutningstagere i relation til indretning af ejendomme. Lad dog bygherrer selv bestemme, hvad ejendommene skal indeholde, så vil markedet over tid selv regulere, hvad der er behov for. Aktuelt står der over 200 ledige boliger i byen.

Ny markedssituation kræver ny strategi, og der har Vidar Ejendomme den rette størrelse, vægtklasse og erfaring til hurtigt at kunne sadle om, så du som ejendomsindehaver og /investor fortsat har flow i udlejningen.

Lars Horst Petersen, direktør Vidar Ejendomme